top of page

Executive Coaching

Working Silhouettes

Continuous improvement is better than delayed perfection

 

Mark Twain

Als bedrijfsleider of directielid ben je zakelijk verantwoordelijk en het eerste aanspreekpunt voor de mensen om je heen.

 

Je bent voor velen de beslisser, maar ook de inspirator, degene die meedenkt over oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken.

 

Bij al die rollen en verantwoordelijkheden is het belangrijk jezelf scherp te houden en te ontwikkelen, inspiratie op te doen, stil te staan bij de huidige situatie en stappen overwegen voor de toekomst.

Niet altijd evident, was het maar omdat je meestal alleen bent. Om te denken, te beslissen, te doen gebeuren.


Executive Coaching kan je hiermee helpen, omdat het een ‘safe space’ is voor leiders, de ruimte om hun leiderschapseffectiviteit en organisatorische impact diepgaand te verkennen. 

Een persoonlijk groeitraject waarin meestal drie facetten aan bod komen:

 

  • Communicatie: beter communiceren en beter luisteren, besluitvorming, assertiviteit, conflict management, beïnvloeden/overtuigen

 

  • Ontwikkelen van organisatie cultuur & leiders: betere samenwerking, opbouw van vertrouwen, zelfverzekerdheid, leiden van team/cultuur verandering, coaching & mentoring

 

  • Managen van performance: effectief delegeren, versterken van managers, strategisch denken, ondernemerschap, risico management, resultaat accountability, tijdig handelen bij performance problemen.

Wat krijg je?

1. Duidelijkheid (= klankbord)

Heel dikwijls zit je met opportuniteiten, uitdagingen, vraagtekens die je moeilijk met iemand uit je eigen organisatie kan bespreken. 

Ik help je te focussen op het belangrijke, meer duidelijkheid te scheppen in wat haalbaar is, en tot actie aan te zetten.   

2. Ideeën  (= sparring-partner)

In tegenstelling tot je gebruikelijke gesprekspartners, sta ik buiten het speelveld, ben geen stakeholder, noch afhankelijk van je carrière. Deze onafhankelijkheid is nodig om de juiste feedback- en reflectie partner te zijn. Je krijgt ruimte voor betrouwbare gesprekken met iemand neutraal en onbevooroordeeld, die geen persoonlijke agenda heeft, en je open en eerlijke feedback geeft als dat nodig is.

3. Structuur  (= teacher)

Wat je op een consistente manier dagelijks en wekelijks doet, doet je efficiënter werken. 

Kreeg je meer veranwoordelijkheden, opportuniteiten, stijgt de complexiteit binnen je activiteiten.

Je manier van werken die tot dit resultaat geleid heeft, is misschien niet meer de meest aangewezen om die complexiteit te beheren.

En eerder dan méér uren te draaien is het misschien tijd om je manier van werken aan te passen.

Ik help je deze complexiteit te identificeren en nieuwe manieren van werken te bespreken. 

4. Energie (= supporter)

Hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt of hebt, hoe complexer de veranderingstrajecten die je zal begeleiden.

Niemand houdt echt van verandering, en het kost energie om je eigen emoties en die van de andere te managen. Bij elke verandering, heb je mensen die er tegen zijn (ze zullen die verandering én jou aanvechten) en mensen die er voor zijn (ze zullen bevestiging moeten krijgen dat ze het ook kunnen doen) .

Je zal dus je energie niveau hoog moet houden  en een positieve attitude hebben om deze veranderingen te leiden en ieders motivatie hoog te houden.

Als coach ben ik een bron van aanmoediging. Bij elke belangrijke beslissing, zal je ups en downs meemaken. Een coach kan je helpen er voor te zorgen dat deze ups en downs geen impact hebben op het resultaat.  

5. Perspectief (=Partner)

Men zegt dat leiderschap een eenzame bezigheid is.

Onzekerheden bespreekbaar maken is vaak lastig. Dus is het wel zo prettig om iemand aan je zijde te hebben met wie dit wel.

Of die je een spiegel voorhoudt, want in je organisatie zijn er weinig of geen mensen die het zullen doen, of durven doen. 

Je loopt onbewust het risico je perspectief te verliezen en problemen te zien die er eigenlijk niet zijn. 

Je kan ook je focus verleggen op problemen die je emotioneel raken, maar die niet de belangrijkste problemen zijn die je eerst moet afwerken. 

Een coach begrijpt wat je belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen zijn, en kan je helpen een juist perspectief te behouden op waar je focus zich moet bevinden. 

Het traject

Het traject start met een persoonlijke kennismaking, op locatie bij jou in de organisatie.

Op basis daarvan beslissen jullie samen of een traject een goed idee is.

Een traject bestaat uit een jaar lang (12 maanden) begeleiding van de coach, 12 x 2 uur live ontmoetingen,

en tussendoor naar behoefte onbeperkt mail en telefonisch contact.

 

Contacteer mij voor een gratis intake gesprek

bottom of page