top of page

Voor wie is outplacement wettelijk verplicht?

De wet schrijft een outplacementbegeleiding voor aan:

 • ontslagen werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken;

 • ontslagen werknemers ouder dan 45 jaar. 

 

Regeling outplacement voor werknemers met een opzegtermijn van minstens 30 weken

Als je wordt ontslagen, behalve om dringende reden, met een opzegtermijn van minstens 30 weken (of een overeenstemmende vergoeding), heb je recht op outplacement: 

 • Het outplacementtraject bedraagt 60 uur. 

 • Als je wordt ontslagen met een te presteren opzegtermijn, dan worden de 60 uren aangerekend als sollicitatieverlof.

 • De outplacementbegeleiding moet worden aangeboden binnen de 4 weken na de aanvang van de opzegtermijn. Als dit niet is gebeurd, moet je outplacement aanvragen binnen de 4 weken die volgen. 

 

Kostprijs?

Als je wordt ontslagen en een ontslagvergoeding krijgt, worden de kosten van de outplacementbegeleiding afgetrokken van de ontslagvergoeding ter waarde van 4 weken. 

De outplacementbegeleiding moet worden aangeboden binnen de twee weken na de beëindiging van de overeenkomst. Als dit niet is gebeurd, dan moet de werknemer de werkgever in gebreke stellen binnen de 39 weken die volgen.

De wetgeving bepaalt ook wat er moet gebeuren wanneer:

 • de werknemer een baan vindt tijdens de outplacementbegeleiding; 

 • de werknemer zijn nieuwe baan verliest en een nieuwe procedure aanvraagt.

Regeling outplacement voor werknemers die ten minste 45 jaar zijn

Dit deel van de wetgeving is enkel van toepassing op de werkgevers die onder de wetgeving vallen inzake de cao’s en de paritaire comités (privésector). 

De werkgever is verplicht outplacement aan te bieden als je aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • je moet minstens 45 jaar zijn op het moment van zijn ontslag, dat wil zeggen op het moment dat zijn ontslag wordt betekend;

 • het gaat niet om een ontslag om dringende reden; - je moet ten minste 1 jaar anciënniteit hebben; 

 • je hebt nog geen recht op (vervroegd) pensioen. 

Kostprijs? 

De kosten van het outplacement vallen ten laste van de werkgever, maar sectorale cao’s kunnen bepalen dat sectorale fondsen die kosten voor hun rekening nemen.

Wanneer ben ik verplicht om outplacement te volgen?

 

Ben je ontslagen en wil je een werkloosheidsuitkering ontvangen?

 • Dan ben je verplicht om outplacement te volgen als je aan deze vijf voorwaarden voldoet:

  • Je werd níet ontslagen omwille van een dringende reden. 

  • Je werkte minstens één jaar ononderbroken bij je werkgever.

  • ​Je werkte bij een werkgever uit de privésector.

  • Je hebt een opzeggingstermijn of –vergoeding van minder dan 30 weken.

  • Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar oud.

 • Beantwoord je aan deze voorwaarden en biedt je werkgever je geen outplacement aan?
  Dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Op rva.be vind je meer info over je rechten en plichten bij outplacement als je minstens 45 jaar oud bent

bottom of page