top of page

Business Coaching

'Whatever you are, be a good one'   Abraham Lincoln

Persoonlijk geloof ik niet in 'aangeboren' professionele vaardigheden, noch in een specifiek en uniek talent, dat men bezit of (helaas-niet) bezit. Mocht dit het geval zijn, zou de wereld verdeeld zijn in zij die het hebben en ...zij die het dus niet hebben.

En wat met het 'worden' denk je dan.

 

De mensen waar we het hier over hebben zijn Michel, die een verkoopsploeg van twaalf mensen leidt, Els een binnendienst van zeven, Peter een technische dienst van tien. Uw leiders, in uw bedrijf. Uw Michels, Elsen en Peters. Uzelf misschien.

Bij managers, teamverantwoordelijken en leidinggevenden staat het resultaat centraal, maar enkel als ze ook succesvol een team weten te motiveren, zelf beslissingen nemen en zich verder bekwamen en ontwikkelen in hun job.

 

Succes en groei is een combinatie van verschillende talenten en vaardigheden.

Elk van deze talenten of vaardigheden kan individueel ontwikkeld en aangescherpt worden. Na de coaching pakt u een aantal zaken bewuster aan en reageert u ook zelfzekerder in moeilijke situaties.

 

Het resultaat van een persoonlijke Business Coaching is vele malen groter dan om het even welke andere vorm van opleiding of training. Daarom is het  uitermate geschikt voor situaties waar u op korte termijn een maximaal resultaat wilt bereiken.

 

Werkwijze

 

U leert tools waarmee u uw stijl van leidinggeven, uw communicatie, structuur van werken, beslissingsvermogen of conflicthantering analyseert. U gaat na wat uw kracht en uw valkuilen zijn.

U werkt op praktische cases, uw eigen cases. Gedurende de coaching kijkt u naar uzelf, uw relatie met uw medewerkers, uw relatie met uw team.

 

Methode

 

Deze coaching is geen training, waarbij kennis in één richting overgedragen wordt, maar een passend maatwerktraject dat aansluit bij een eigen werkcontext, vertrekt vanuit een eigen situatie.

Ik geloof in praktijk, niet in standaardconcepten. Wat u vandaag leert, moet u morgen kunnen toepassen.

Na een face-to-face intakegesprek waarin de startvraag verhelderd wordt, analyseren we samen de specifieke situatie in uw organisatie en bepalen wat de beste aanpak is.

Coaching gebeurt, extern of op uw werkplek, face-to-face of via skype indien dit gemakkelijker is.

 

Resultaten

 

 • Helderheid en rust

 • Meer zelfvertrouwen in uw handelen en denken

 • Minder afleiding en meer focus

 • Formuleren van persoonlijke doelstellingen

 • Emotionele intelligentie: beter omgaan met uw eigen emoties en die van anderen

 • Optimale conflicthantering, hoe lost u conflicten op en beter nog, hoe vermijdt u ze?

 • Helpen de juiste beslissingen te nemen of richting in te slaan.

 • Een solide basis voor het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van talent

 

Voor?

 

 • Wie doorgroeit en nieuwe verantwoordelijkheden krijgt, als voorbereiding op een nieuwe functie

 • Wie nood heeft aan een kader om bewuster om te gaan met zijn/haar werksituatie

 • Wie een objectief klankbord nodig heeft om zich verder te ontwikkelen en de juiste beslissingen te nemen

 • Wie vastzit in denkpatronen, gevoelens of gedragingen die belemmeren optimaal te functioneren.

bottom of page