Mentoring

The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Plouthargos

Wat is een mentor?

Mentorship is niet nieuw, maar gaat terug naar de Griekse mythologie.

Mentoor was een Griekse held die in de Odysseia van Homerus de oudere raadgever en trouwe vriend was van Odysseus, die hem bij zijn vertrek naar Troje de opvoeding van zijn zoontje Telemachos toevertrouwt.

Mentoor moest als ervaren raadgever zijn wijsheden doorgeven aan Telemachos.

 

Hoewel deze invulling doorheen de tijd is veranderd, blijven een aantal basiselementen toch wel behouden; mentorship heeft te maken met het doorgeven van wijsheid en is gebaseerd op ervaring. 

Een mentor is iemand die informatie, adviezen en begeleiding aanbiedt in een vakgebied of discipline waar de mentee minder ervaring in heeft.

Een mentor kauwt niet voor, maar helpt je je blikveld verruimen en laat je zien dat er meer opties zijn waaruit je kunt kiezen.

Bovendien helpt hij je deze opties te analyseren en op waarde te schatten, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Verder stimuleert hij je om je verder te ontwikkelen en kan hij je met de juiste mensen in contact brengen. Eventueel kan hij advies geven over welke stap te zetten of welke beslissing te nemen, maar vaak blijkt dat niet meer nodig omdat je uit de diverse opties zelf een keuze kunt maken.

 

Het grootste voordeel van een mentor is dat je niets steeds opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en je kunt putten uit eerder opgedane ervaringen.

Hoe ziet een mentoring traject eruit?

Duur: 12 maanden

Aantal afspraken: 2 in de eerste maand, daarna maandelijks

Elke afspraak duurt ongeveer twee uur.

De eerste afspraak is vrijblijvend, en heeft als doel te bekijken of het 'klikt'.

Om een mentortraject succesvol te maken is het essentieel dat we allebei hetzelfde over bepaalde dingen denken en elkaar enigszins begrijpen. 

Zonder die 'klik' zal je niet je volle medewerking verlenen, en kan ik je dus minder helpen dan verwacht.

Wat krijg je?

1. Duidelijkheid (= klankbord)

Heel dikwijls zit je met opportuniteiten, uitdagingen, vraagtekens die je moeilijk met iemand uit je eigen organisatie kan bespreken. 

Als mentor help ik je te focussen op het belangrijke, help jou meer duidelijkheid te scheppen in wat haalbaar is, en tot actie aan te zetten.

Dit laat je toe sneller belangrijke initiatieven te nemen, met meer kans op succes.   

2. Ideeën  (= sparring-partner)

Als mentor heb ik een hoop ervaringen opgedaan, ervaringen die je voor de eerste maal zelf meemaakt of nog moet meemaken.

Dit laat mij toe een aantal ideeen  te geven die je toelaten de beste opties te kunnen kiezen.

'Been there, done that.' Of oplossingen aan te reiken die hun nut al bewezen hebben. De optie is natuurlijk aan jou te kiezen.

Je kan niet snel genoeg leven om alles zelf te ervaren, de ervaring van een ander gebruiken versnelt dus je groeiproces en geeft je betere opties als je die nodig hebt. 

3. Structuur  (=teacher)

Wat je op een consistente manier dagelijks en wekelijks doet, doet je efficiënter werken. 

Krijg je meer veranwoordelijkheden, opportuniteiten, stijgt de complexiteit binnen je activiteiten.

Je manier van werken die tot dit resultaat geleid heeft, is misschien niet meer de meest aangewezen om die complexiteit te beheren.

En eerder dan méér uren te draaien is het misschien tijd om je manier van werken aan te passen.

Als mentor help ik je deze complexiteit te identificeren en nieuwe manieren van werken te bespreken. 

4. Energie (= supporter)

Hoe meer verantwoordelijkheid je krijgt, hoe complexer de veranderingstrajecten die je zal begeleiden.

Niemand houdt echt van verandering, en het kost energie om je eigen emoties en die van de andere te managen. Bij elke verandering, heb je mensen die er tegen zijn (ze zullen die verandering én jou aanvechten) en mensen die er voor zijn (ze zullen bevestiging moeten krijgen dat ze het ook kunnen doen) .

Je zal dus je energie niveau hoog moet houden  en een positieve attitude hebben om deze veranderingen te leiden en ieders motivatie hoog te houden.

Als mentor ben ik een bron van aanmoediging. Bij elke belangrijke beslissing, zal je ups en downs meemaken. Een mentor kan je helpen er voor te zorgen dat deze ups en downs geen impact hebben op het resultaat.  

5. Perspectief (=Partner)

Men zegt dat leiderschap een eenzame bezigheid is. Soms loop je onbewust het risico je perspectief te verliezen en problemen te zien die er eigenlijk niet zijn. 

Je kan ook je focus verleggen op problemen die je emotioneel raken, maar die niet de belangrijkste problemen zijn die je eerst moet afwerken. 

Een mentor begrijpt wat je belangrijkste opportuniteiten en uitdagingen zijn, en kan je helpen een juist perspectief te behouden op waar je focus zich moet bevinden.