Die eerste indruk... Wat willen we in feite weten?


Je krijgt maar één kans voor een eerste indruk zegt het spreekwoord.

Of het nu gaat om persoonlijke relaties of professionele aangelegenheden, we hebben geleerd dat we ten aller tijden ons beste beentje moeten voorzetten, geleerd dat mensen zich in luttele seconden een beeld van ons vormen.

In enkele seconden beslissen die mensen een hele hoop zaken, bewust en onbewust.

Ze beslissen wat ze van je zullen vinden.

Die eerste indruk is gebaseerd op de onbewuste, intuïtieve verwerking van een enorme berg informatie.

Volgens carrière experten zou het exact drie seconden duren om te weten of je iemand sympathiek vindt en zaken mee wil doen.

We krijgen dus een eerste indruk in enkele seconden, maar wat evalueren we nu precies?

Wat willen wij in die enkele seconden weten?

Harvard Business School professor en sociaal psychologe Amy Cuddy deed onderzoek naar 'eerste indrukken' en ontdekte een aantal patronen in deze interactie.

In haar boek, "Presence," vertelt Cuddy dat mensen instinctief en dus snel een antwoord zoeken op twee vragen

  • Kan ik deze persoon vertrouwen?

  • Kan ik deze persoon respecteren?

Volgens psychologen zoekt men als antwoord op beide vragen resp. warmte en competentie.

De meeste mensen, en zeker in een professionele context, beschouwen competentie als de meest interessante en dus bepalende factor.

Logisch, we willen tenslotte bewijzen dat we verstandig en getalenteerd genoeg zijn om aangeworven te worden of om samen zaken te doen.

Wat blijkt nu? Betrouwbaarheid is veruit de belangrijkste factor in hoe mensen je bekijken.

Dit kan uitgelegd worden vanuit een evolutionair perspectief.

In de oertijden was het vitaal (letterlijk) te achterhalen of je iemand wel kon vertrouwen. Weten of die onbekende je kop zou inslaan en je bezittingen stelen, was belangrijker dan te weten of hij snel en goed een vuurtje kon stoken.

Competentie blijft uiteraard belangrijk, maar alleen als je een minimum aan vertrouwen gewekt hebt.

Sommige mensen zijn zo begaan met het overkomen als slim en competent, dat ze vergeten te connecteren met hun gesprekspartner. Vergeten die 'clic' te maken, vergeten een zekere warmte uit te stralen.

Bij een eerste contact hoef je dus niet te hard aan zelfpromotie te doen. Teveel focus op je talenten en vaardigheden kan zelfs een omgekeerd effect hebben.

Ben je niet zo bezig met jezelf en met de vraag of je wel goed overkomt, maak je wellicht de meeste indruk.

Je talent en competenties worden dan wat ze moeten worden: de kers op een 'betrouwbare' taart.


© 2017  by Benoit De Witte.